Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

dla youlead.pl

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach

Politykę podzieliliśmy na trzy części:

 • wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 • szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Serwisie,
 • informacje o plikach cookies.

Część I – Postanowienia ogólne

 • Administrator
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest YouLead Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako “Administrator“.
 • Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000759932, NIP 1132989333. Kapitał zakładowy Administratora wynosi 48.150zł. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe, czy umowa naszej spółki. 
 • Możesz skontaktować się z nami:
  listownie:  ul. Wrzesińska 12 lok. 39, 03-713 Warszawa
 • e-mailem na adres: info@youlead.pl
 • telefonicznie pod numerem:  +48 22 308 06 66

 • Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami: 

 • „Serwis” – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://youlead.pl oraz jej podstrony,
  „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
  „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.

Zabezpieczenie danych osobowych

Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.

 • Stosujemy środki techniczne wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych w celu uniemożliwienia osobom nieupoważnionym zbierania i modyfikowania danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, tj. w ramach Serwisu. 
 • Twoje prawa dotyczące danych osobowych
 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego: masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
 • możesz dokonywać ich sprostowania, możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO, masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 • W drugiej części Polityki znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. Przy niektórych formularzach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 • Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

Prawo sprzeciwu

 • Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 • na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 • Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa.

 • Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania
 • W przypadku pytań dotyczących Polityki – daj nam znać.
 • Polityka znajduje się w naszej siedzibie oraz jedst dostępna do pobrania na stronie https://www.youlead.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych w trakcie kontaktu z nami

 • Kontakt z nami m. in. poprzez formularz kontaktowy, adres e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

W celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy,

Jeśli skierujesz do nas zapytanie ofertowe lub propozycję współpracy – w celu przygotowania oferty oraz w celu zawarcia i realizacji umowy.

Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy jednak nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz przesłać przygotowanej oferty.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 

Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, czyli umowa oraz nasz prawnie uzasadniony interes. 

Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy i udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

Komu przekażemy Twoje dane? 

Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas oraz bezpieczeństwem Serwisu,

Dostawcom narzędzi do analityki ruchu w Serwisie,

Operatorom pocztowym i kurierom,

Dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT,

Podmiotom świadczącym usługi prawne, analityczne oraz marketingowe.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Przez czas niezbędny na zawarcie wykonanie umowy oraz potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak, Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku, gdy będzie to niezbędne, wówczas nastąpi to podstawie zawartej w RODO.

Informacja marketingowa (Newsletter)

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Wysyłania do Ciebie informacji marketingowych (dalej: newsletter) za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

 • Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji marketingowych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes,

Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań. 

Komu przekażemy Twoje dane?

Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów,

Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas oraz bezpieczeństwem Serwisu,

Dostawcom narzędzi do analityki ruchu w Serwisie,

Operatorom pocztowym i kurierom,

Dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT,

Podmiotom świadczącym usługi prawne, analityczne oraz marketingowe.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak, Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku, gdy będzie to niezbędne, wówczas nastąpi to podstawie zawartej w RODO.

 • Zamówienia demo

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
 • W celu kontaktu z Tobą oraz przesłania Ci naszego demo;
 • W przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, także w celu przesyłania informacji handlowych na wskazany przez Ciebie numer telefonu lub adres e-mail.
 • Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy jednak w stanie skontaktować się z Tobą i przesłać Ci naszego demo oraz ewentualnych informacji marketingowych.

 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes,

Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Doskonalenie naszego demo oraz cele marketingowe, analityczne i statystyczne związane z przesyłaniem naszego demo.

Komu przekażemy Twoje dane? 

 • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas oraz bezpieczeństwem Serwisu,
 • Dostawcom narzędzi do analityki ruchu w Serwisie,
 • Operatorom pocztowym i kurierom,
 • Dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT,
 • Podmiotom świadczącym usługi prawne, analityczne oraz marketingowe.
 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnianego interesu albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail lub numer telefonu lub przekazywania komunikatów podczas połączeń głosowych. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak, Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku, gdy będzie to niezbędne, wówczas nastąpi to podstawie zawartej w RODO.

Pobieranie poradników

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

W celu przesłania Ci naszego poradnika;

W przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, także w celu przesyłania informacji handlowych na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy jednak w stanie przesłać Ci naszego poradnika oraz ewentualnych informacji marketingowych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes,

Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Doskonalenie naszego poradnika oraz działania marketingowe, analityczne i statystyczne związane z przesyłaniem naszego poradnika. 

Komu przekażemy Twoje dane? 

Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas oraz bezpieczeństwem Serwisu,

Dostawcom narzędzi do analityki ruchu w Serwisie,

Operatorom pocztowym i kurierom,

Dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT,

Podmiotom świadczącym usługi prawne, analityczne oraz marketingowe.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnianego interesu albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak, Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku, gdy będzie to niezbędne, wówczas nastąpi to podstawie zawartej w RODO.

Część III – informacje o plikach cookies

Wejście na stronę Serwisu

 • Wejście na stronę Serwisu wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym  (np. komputerze, tablecie, smartfonie), a następnie uzyskiwany jest dostęp do znajdujących się w nich informacji. Działania te następują na opisanych poniżej zasadach.

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 • W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 • Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
 • zapewnienia prawidłowego działania Strony, w tym utrzymania Twojej sesji, 
 • marketingowych polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Serwisie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści,
 • obsługi liczników odwiedzin, korzystanie z sond, zapamiętywanie wybranej wersji językowej,
 • statystycznych, w szczególności umożliwienia nam przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z korzystają z Serwisu,
 • zapewnienie bezpieczeństwa Serwisowi.
 • W przypadkach opisanych w punktach b-e powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:
 • na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
 • naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie korzystania z Serwisu, prowadzenie działań marketingowych polegających na dopasowywaniu wyświetlanych treści do Twoich zainteresowań i potrzeb, a także obsługa liczników odwiedzin i zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu, by optymalizować jej działanie;
 • Swoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 4 i 5 Polityki;
 • w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 • Twoje dane osobowe przekażemy do dostawców narzędzi analitycznych;
 • będziemy je przechowywać przez czas potrzebny do prowadzenia przez nas ww. działań albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych;
 • przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informować;
 • udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia, np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego, nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

Rodzaje plików cookies

W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 • sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 • czasowe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do upływu z góry określonego czasu (maksymalnie 10 lat) pamiętaj, że takie pliki możesz usunąć wcześniej samodzielnie (w § 18 wskazujemy, jak to zrobić),
 • zewnętrzne, które pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie oraz podmiotów, które pozwalają nam na prowadzenie marketingu naszych usług poza Serwisem.
 • Jak blokować pliki cookies
 • Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internatową, by uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Możesz także wykorzystać w tym celu odpowiednie rozszerzenie do przeglądarek lub programy.
 • Pod poniższymi linkami znajdziesz informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych
 • Jak usunąć pliki cookies
 • Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących do tego celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 • Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 • Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies, może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, np. brak możliwości skorzystaniu z formularza kontaktowego.

 • Zewnętrzne pliki cookies
 • Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je zablokować lub usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w § 15 i 16.  Pliki te przechowywane są na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku.
 • Jeżeli w związku z korzystaniem z zewnętrznych plików cookies przekazanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.
 • W Serwisie znajdują się pliki cookies dostarczane przez:
 • Google Ireland Limited w ramach usług Google Analytics. Usługi te pomagają nam analizować ruch na Stronie. Na ich podstawie uzyskujemy dane statystyczne pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl,
 • Facebook Ireland Ltd. w ramach dostarczania pixeli Facebooka. Usługi przez nią dostarczane pomagają nam w działaniach marketingowych, w szczególności w wyświetlaniu odpowiednich reklam w serwisie Facebook.  Spółka ta może także zbierać informacje samodzielnie za pomocą tych plików dla własnych celów – zobacz więcej w polityce prywatności Facebooka,
 • LinkedIn Corporation w ramach usługi LinkedIn Marketing Solutions. Dzięki tej usłudze możemy wyświetlać odpowiednie reklamy odpowiednim odbiorcom w serwisie LinkedIn.
 • Profilowanie
 • Na podstawie informacji na Twój temat zebranych przez pliki cookies, może zostać stworzony Twój profil jako użytkownika strony w oparciu o dotyczące Ciebie czynniki osobowe jak np. preferencje czy zainteresowania.
 • W oparciu o Twój profil uzyskany w następstwie skorzystania z narzędzi analitycznych, nie będziemy podejmowali wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałby względem Ciebie skutki prawne lub wpływałyby na Ciebie w podobny sposób.

Pobierz plik PDF: