Proces Marketing Automation da Ci szczegółową wiedzę o potrzebach osób odwiedzających Twoją stronę www.

Dzięki Marketing Automation w YouLead uzyskasz coś bardzo wartościowego – wiedzę o indywidualnym konsumencie – o jego zachowaniach online, czasem również offline. Zgromadzisz szczegółowe informacje o źródle pochodzenia użytkownika, czasie, odwiedzanych stronach, powracalności, klikanych linkach i pobieranych materiałach.

Dzięki tym informacjom poznasz lepiej swojego klienta – w tym jego zainteresowania i potencjał zakupowy. YouLead pozwoli Ci łatwo i skutecznie wykorzystać tę wiedzę do zwiększenia liczby leadów i efektywności komunikacji.


Lista najważniejszych korzyści, które oferuje marketing automation:
  • Budowanie wiedzy o realnych zachowaniach i zainteresowaniach klientów.
  • Skrócenie drogi klienta do produktu dzięki dynamicznej personalizacji strony internetowej.
  • Skuteczniejsze zdobywanie danych klienta przy pomocy dynamicznie personalizowanych formularzy.
  • Łatwa i precyzyjna segmentacja dzięki automatycznemu tagowaniu – wykorzystanie elementów behawioralnych.
  • Ocena potencjału i zaangażowania zakupowego z wykorzystaniem scoringu.
  • Podgrzewanie leadów – zwiększanie zainteresowania potencjalnych klientów naszą ofertą procesem lead nurturingu.
  • Budowanie lojalności obecnych klientów – realizacja retencyjnych scenariuszy komunikacyjnych.


Dynamicznie personalizowane formularze

Kolejną unikalną funkcją jest możliwość wyświetlania DYNAMICZNIE PERSONALIZOWANYCH FORMULARZY do zbierania danych. Formularze są dostosowane w treści, miejscu i momencie wyświetlenia do zachowań klienta i zgromadzonej na jego temat wiedzy.

Zapytaj o szczegóły >


Tagowanie

TAGOWANIE, czyli przypisywanie klientom etykiet/segmentów zależnie od zachowania, służy między innymi na potrzeby dynamicznej personalizacji treści. Realizowane jest ono głównie automatycznie, choć może też być wprowadzane ręcznie.

Rozwiń > | Zapytaj o szczegóły >

Scoring

Kolejnym elementem wpływającym na wyższą skuteczność marketing automation od tradycyjnych działań emarketingowych jest SCORING klientów. Jest to proces oceniania zaangażowania i potencjału zakupowego danego klienta, który daje nam unikalną wiedzę.

Rozwiń > | Zapytaj o szczegóły >

Lead nurturing

Zarówno tagowanie jak i scoring są wykorzystywane w realizacji indywidualnie personalizowanego procesu komunikacyjnego – LEAD NURTURINGU. Celem tego procesu jest zwykle przygotowanie potencjalnego klienta do zakupu lub budowanie lojalności klientów obecnych.Rozwiń > | Zapytaj o szczegóły >