Zbieranie źródeł pozyskania kontaktu

System gromadzi dane dotyczące źródła pozyskania kontaktu (WWW, import, ręczne wprowadzenie) wraz z możliwością definiowania własnych źródeł.

background

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się na newsletter YouLead!