Administratorem Twoich danych jest YouLead Sp. z o.o. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych. Nasza siedziba znajduje się w Warszawie. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000759932, kapitał zakładowy 30 850,- zł, NIP 1132989333.

Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: ul. Wrzesińska 12 / 39, 03-713 Warszawa,
e-mailem na adres: info@youlead.pl

Jakie masz prawa?

1. dostępu do Twoich danych,
2. ich poprawiania,
3. żądania ich usunięcia,
4. ograniczenia przetwarzania,
5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
6. przenoszenia Twoich danych osobowych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzanym?

1. Odpowiedzi na Twoją wiadomość i przygotowanie oferty zgodnej z wypełnionym przez Ciebie briefem.
2. Marketingowym, polegającym na promocji naszych usług oraz nas samych.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych nie będziemy mogli przygotować oferty dla Ciebie i skontaktować się z Tobą.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość oraz prowadzenie naszego marketingu.

Komu przekażemy Twoje dane?

1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszych skrzynek e-mail oraz danych osobowych dla nas.
2. Dostawcom narzędzi marketingowych (w tym analitycznych),
3. Agencjom marketingowym.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:
1. prowadzenia przez nas rozmów lub korespondencji dotyczącej nawiązania współpracy,
2. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:
1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.