YOULEAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Innowacyjny system personalizacji w e-commerce marketing automation - w oparciu o osiągnięcia ekonomii behawioralnej, psychologii ekonomicznej oraz zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji"

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie prototypu innowacyjnego systemu personalizacji w marketing automation (MA) – w oparciu o osiągnięcia ekonomii behawioralnej, psychologii ekonomicznej oraz zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji (AI).

Analiza konkurencji potwierdza międzynarodową skalę innowacyjności rozwiązania, w którym:
1/zastosowane zostanie innowacyjne profilowanie użytkowników e-commerce w oparciu o matrycę zmiennych obrazujących temperament i osobowość kupujących w Internecie;
2/ zostaną wykorzystane algorytmy AI do segmentacji klientów w oparciu o zestaw wskaźników behawioralnych (wynikających z aktywności użytkowników on-line);
3/zostaną wykorzystane algorytmy AI do optymalizacji komunikacji dopasowanej do profili psychologicznych kupujących w Internecie.

Docelowy produkt ma być skierowany do sektora e-commerce, w tym do e-sklepów polskich i zagranicznych. Nowy system personalizacji znacząco zmodyfikuje dotychczasowy produkt firmy YouLead, przekładając się na istotne korzyści fin. dla firm z niego korzystających, zapewniając m.in. wzrost wskaźnika liczby odzyskanych koszyków zakupowych o minimum 10% w stosunku do wartości bazowej.

Wartość projektu: 3 594 534,00 PLN
Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 2 482 157,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.