W najnowszej wersji systemu wprowadziliśmy sporo ulepszeń a także kilka zupełnie nowych elementów. Poniżej prezentujemy wybrane z nich.

Informacja o kontaktach w określonym miejscu scenariusza

Od teraz możesz sprawdzić ile kontaktów znajduje się w określonym miejscu scenariusza. Ta informacja dostępna jest na każdej strzałce w scenariuszu, na której dodano opóźnienie (ikona zegarka).

Automatyczny atrybut “płeć”

Podczas filtrowania kontaktów w systemie można skorzystać z atrybutu “płeć”. Jest on dostępny w filtrze “Atrybuty” a jego wartość jest ustawiana automatycznie, jeśli kontakt posiada wypełniony poprawnie atrybut “imię”. Atrybut “płeć” nie jest typowym atrybutem widocznym w sekcji Ustawienia (nie można w związku z tym też zmieniać jego definicji). W przypadku braku imienia lub jego niepoprawnej wartości (nie zgadzającej się ze słownikiem imion), atrybut “płeć” nie jest ustawiony.

Rozbudowa szybkiego wyszukiwania na liście kontaktów

Szybkie wyszukiwanie kontaktów na liście zostało rozbudowane o możliwość wyszukania fragmentu atrybutu opisującego kontakt. Aby znaleźć np. wszystkie osoby, których dowolny atrybut zawiera frazę “oman” należy w szybką wyszukiwarkę wpisać:
*oman
Spowoduje to wyszukanie osób zarówno o imieniu Roman jak i Doman.

Nowe zdarzenia: Identyfikacja oraz Anonimizacja

W scenariuszach automatyzacji pojawiły się dwa nowe zdarzenia. Pierwsze z nich to Identyfikacja, która zachodzi, gdy kontakt uzyskuje wartość przynajmniej jednego z atrybutów: imię, nazwisko, adres e-mail lub telefon (zazwyczaj dzieje się tak gdy user wypełni swój pierwszy formularz na stronie). Drugie zdarzenie to Anonimizacja, która ma miejsce po przeprowadzeniu anonimizacji danych osobowych kontaktu. Od teraz zaistnienie tych zdarzeń może wywoływać uruchomienie procesów automatyzacji.

Nowa akcja: Webhook — wyślij

Akcja pozwala na przekazanie danych o zdarzeniu (od którego zaczyna się scenariusz) pod zewnętrzny adres URL (np. do systemu CRM lub ERP klienta).

Dzięki nowej akcji można zaplanować przekazywanie określonych zdarzeń do zewnętrznego systemu, np. kontakt zostaje otagowany → przekaż tę informację do CRM.
Wprowadzenie nowej akcji jest uzupełnieniem mechanizmu webhooków obecnych w API YouLead już od dawna i pozwala na bardziej elastyczne podejście do przekazywania danych do systemów zewnętrznych.

Nowe warunki dotyczące zdarzeń w scenariuszach

W scenariuszach pojawiły się dwa nowe warunki dotyczące zdarzeń: WWW oraz własnych (Custom). Dzięki nim możliwe jest sprawdzenie czy w zadanym okresie występowały zdarzenia (www lub własne) w kontekście określonego kontaktu.

Dostęp do atrybutów zdarzenia w warunkach

Ta funkcjonalność umożliwia sprawdzenie wartości atrybutów zdarzenia w warunkach scenariusza. Dzięki temu można tworzyć scenariusze, w których warunki nie będą opierały się jedynie na stałych, wpisanych ręcznie wartościach. Np. możliwe będzie sprawdzenie czy kontakt kiedykolwiek odwiedzał url strony, której odwiedzenie właśnie inicjuje scenariusz (bez podawania konkretnego adresu URL). Dostęp do atrybutu zdarzenia możliwy jest po zaznaczeniu w warunku ikonki “pioruna”.

Rozbudowa filtra Lejek — dodanie możliwości filtrowania po dacie statusu

Do tej pory wybierając filtr Lejek (podczas filtrowania listy kontaktów), można było przefiltrować kontakty po aktualnym statusie wewnątrz tego lejka. Aktualnie możliwe jest określenie także przedziału dat, w którym aktualny status został uzyskany.

Udoskonalenia techniczne i UX

Jeśli interesuje Cię pełna lista changelog dotycząca tej aktualizacji, znajdziesz ją tutaj:
manual.youlead.io/changelog

background

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się na newsletter YouLead!